... kataloška specifikacija ...
 
Re. br. NAZIV PROIZVODA KATALOŠKI BROJ
 
01 Spojnica fiksna za cevne skele SP-1.00
02 Spojnica obrtna za cevne skele SP-2.00
03 Natezna glava NAG-1.00
04 Cevni umetak (nastavak) CUM-1.00
05 Stopica (čvrsti oslonac) ST-1.00
06 Žabica (natezač oplate) ŽB-1.00
07 Štelujuća stopica ŠST-1.00
08 Građevinski podupirači IK-GP-1.00
09 Cevna fasadna skela -
10 Kovana spojnica obrtna za cevne skele KSP-2.00
11 Kovana spojnica fiksna za cevne skele KSP-1.00
12 Glava za prihvat podupirača za drvene grede GPM-1.00
13 Glava za prihvat podupirača za metalne grede GPM-1.00
14 Vijak od "kompleta" za skelske spojnice SP-1.08
15 Navrtka od "kompleta" za skelske spojnice SP-1.10
16 Rasklopni mehanizam "IKAR" RMI-1.00
17 Satelitska antena SA-1.00
18 Tanjir satelitske antene TSA-1.00
19 Držač tanjira satelitske antene (leđa i prava) DSA-1.00
20 Polarmont (pozicioner) tanjira satelitske antene PSA-1.00
21 Mrežasta (čelična) antena MČA-1.00
22 Mrežasta (aluminijumska) antena MAA-1.00
23 Aluminijumska antena "LOGA" AAL-1.00
     
     
<--- Ovde možete pogledati ili preuzeti katalog proizvoda preduzeća "IKAR" d.o.o.  

| početna strana | o preduzeću | proizvodi | katalog | kontakt |
Ikar 2008© | Copyright Hosting Company All Rights Reserved | Design By: ZeMiCAD